Toimintaperiaatteet

Sipoon palvelutalosäätiö tarjoaa ikääntyneille ja vammaisille henkilöille mahdollisuuden itsenäiseen elämään turvallisessa, viihtyisässä ja kodinomaisessa ympäristössä.

Palveluissa pidämme tärkeänä asukkaan yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden huomioon ottamista sekä yhteistyötä omaisten ja läheisten kanssa. Periaatteena on, että talossa voi asua koko loppuiän, kuntoisuuden vaihteluista huolimatta.

Toiminnassamme korostetaan tietoon ja kokemukseen perustuvaa korkeaa ammatillista osaamista ja taitoa.

Palvelutalo tarjoaa myös tiloja sekä järjestää toimintaa, joka edistää sosiaalista kanssakäymistä.

TERVETULOA TUTUSTUMAAN TOIMINTAAMME !

Sivukartta