Bastuutrymmen

Servicehuset Elsie har en bastuavdelning i källaren, bastun kan även hyras ut för privat bruk.

Reserveringarna sker via vd. Patrick Lindman tel. 0207438387.

Sidkarta